2016. április 19., kedd

13. rész - Belterületbe vonás

Mielőtt beadtuk volna az építési terveket az Építésügyi Hatóságnak, el kellett indítani a telek zártkertről belterületbe valós átsorolását. Felőlem ugyan maradhatott volna zártkert is, de mivel a zártkert 3%-a építhető be csupán, addig a belterületnek mintegy 30%-a. Nem mindegy...

Első lépésként a szántóföldi nyilvántartást kellett sima zártkertté sorolni, amit még az adás-vétel közben megtettünk, teljesen ingyen. Ennek költségvonzata nem volt, mert Pilisvörösvár Önkormányzata ezt 2016. év végéig ingyenesen végrehajtja annak, aki kéri. Az ez utáni belterületbe vonás viszont már nem ilyen egyszerű.

A belterületbe vonás folyamata több egymástól elkülönülő, de egymásra épülő földügyi igazgatási eljárásból épül fel. Az eljárásokat az ingatlanügyi hatóságnál kell lefolytatni.

A 338/2006. (XII. 23.) Kormányrendelettel ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Maga a belterületbe vonás folyamata eltérő lehet attól függően, hogy az érintett földrészlet mező-, vagy erdőgazdasági művelés alatt áll, vagy művelés alól kivett terület.

A telkem tehát egy művelés alól kivont terület volt, s zártkertté lett átminősítve. A zárkert jelleget március végén kapta meg a telek, aminek a belterületbe vonását április 13-án kezdeményeztem az Önkormányzat műszaki osztályán. Ott elmondták, hogy ehhez egy változási vázrajz kell, amit földmérővel tudok megcsináltatni.

Erre azért van szükség, mert a vázrajz tartalmazza a belterületbe vonással érintett földrészletek régi és új helyrajzi száma mellett az új fekvéshatárt is. Nem mintha a telekhatárt ne ismerte volna a Hivatal, hiszen egy felparcellázott, kerítéssel körbehatárolt területről van szó, amelynek a pontos határai az általam eddig megtekintett összes térképen rajta voltak. Ez az a tipikusan magyar bürokrácia, amely ebben az országban megkeseríti az emberek életét. Mivel a hivatali térképeken rajta van a telek pontos helyzete és mérete, ezért gyanítom, hogy azt valaki valamikor egyszer már lemérte, tehát ismert annak pontos helyzete és a többi... Ennek ellenére mégis kell egy vázrajz, ami jelen esetben 40.000 forintomba került. Sebaj, több is veszett Mohácsnál, csináljuk meg.

A földmérő mérés közben

Az elkészült változási vázrajzot a földhivatal elvileg záradékolja, amelynek érvényességi ideje egy év. Mivel a záradék önmagában joghatás kiváltására nem alkalmas, szükséges ezen időszakon belül megindítani a belterületbe vonásra irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárást, amit - mint feljebb már írtam - április 13-án az Önkormányzatnál megtettem. Ez annyiból állt, hogy írtam egy kérelmet nem tudom kinek, hogy szíveskedjenek a zártkerti telkemet belterületbe vonni, amelynek minden anyagi vonzatát állom.

Az ügyintéző elmondása szerint az Önkormányzat képviselő-testülete a belterületbe vonási szándékát záradékolt vázrajz tartalmának megfelelő határozat hozatalával fejezi ki, vagyis "eldöntik", hogy a szóban forgó telek belterületbe vonható e. Elvileg bevonható, hiszen az Építésügyi hatóságnál ezt mondták, valamint a birtokukban lévő térkép is ezt jelöli.

A település igazgatási, belterületi határának módosításával kapcsolatosan bekövetkezett változásokat a Hivatal köteles a Földhivatalnak bejelenteni, aminek lesz még valami költségvonzata, de néhány tízezer forintnál nem lesz több. E kérelemhez mellékelni kell a földmérési munkarészeken kívül (vázrajz, terület-kimutatás) a képviselő-testület határozatát is. 

Május 5-én az Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy engedélyt ad a belterületbe vonásra. A Földmérő ekkor átadta részükre a vázrajzot, majd az Önkormányzat a saját sofőrjével és a belterületbe vonást igazoló határozattal május 12-én bement a Földhivatalba, hogy elindítsák a folyamatot. Mivel ennek átfutási ideje minimum 30 nap, ezért tízezer forint felárért sürgetést kértem, amellyel az idő - állítólag - jelentősen lecsökken. Muszáj, hogy mihamarabb megtörténjen a belterületbe vonás, mert szeretnék a még a nyár vége előtt beköltözni az épülendő házamba.

Május 31-én a Földhivatal azzal utasította el a belterületbe vonási kérelmemet, hogy a vázrajzot nem írtam alá, holott azt kellett volna. A földmérő valahogy erről nem tájékoztatott! A vázrajzot az én aláírásom nélkül érkeztette, pedig tudvalévő azt ellenjegyeznem kellett volna.

A továbbiakban a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztályának a bejelentő visszaigazolását kell megküldenem a Földhivatal Földmérési Osztályának, miután utólag aláírtam a vázrajzot.

Ezzel együtt írnom kell egy felebezést tízezer forint kíséretében, s majd valamikor végre belterületbe vonnak...

Június 6-án megtudtam, hogy a belterületbe vonást parkolópályára tették, mert a földmérő még mindig nem kapta meg a visszaigazolást a Kormányhivataltól, amely nélkül a Földhivatal nem folytathatja az eljárást. Telefonálgatások sora következett, ami által sikerült emailben kicsikarni valahogy a kért igazolást, majd 10.000 forint fellebbezési díj megfizetése után a Földhivatal egy illetékese közölte, hogy az egyik tévedésből nekem átnyújtott vázrajzot írassam alá és pecsételtessem le a pilisvörösvári Önkormányzattal, valamint töltessek ki velük egy lakhelybejelentő lapot is, amit szintúgy pecsételtessek le velük, s az egész hóbelevancot vigyem be nekik. Erre 16-án kerítettem sort. Az illetékes ügyintéző teljes megelégedéssel közölte, hogy így már minden rendben lesz, úgyhogy pénteken, azaz 17-én a telket személyesen fogja a számítógépén belterületbe vonni.

Június 17-én elméletileg a telek belterületbe került, s ezzel együtt építési teleknek nyilváníttatták. Szuper!

Június 20-án a tervezőmmel közöltem a tényt, aki másnap, azaz június 21-én kért tőlem egy aláírást a tervekhez, amit emailben küldtem át a részére. Ez a tervdokumentáció digitális benyújtásához kell, amit gondolom rászerkesztenek a nyomtatványra. 

Az elképzelés szerint 15 nap múlva, előreláthatólag július 4-én vagy 5-én kezdjük az építkezést, ha addig valami miatt nem meszelik el a Feljebbvalók a szándékainkat.


3 megjegyzés:

  1. Köszönöm a részletes leírást! Solymáron szeretném ugyanezt végigjátszani, de fogalmam sem volt róla hogyan kell nekiindulni.

    VálaszTörlés
  2. Nem értem, hogyan lesz szántóból zártkert. Mert: a képviselő testület szántót nem minősíthet zártkertnek, sem zártkert jellegűnek. Ugyanis zártkert jelenleg nincs, továbbá zártkert jellegű fogalom sincs. A földhivatal tehát nem jegyezhet zártkertet be, mert egyébiránt is, a nem belterületi földek minősítése a földhivatal hatásköre. Az új jogszabály a már, pontosabban még zártkertként nyilvántartott terülteket engedi kivonni művelés alól ingyenesen... Szóval nem értem hogyan lesz szántóból zártkert...

    VálaszTörlés